„110 KV elektros linijos Kretinga-Benaičiai statyba” poveikio aplinkai vertinimo ir teritorijų planavimo paslaugos

Projekto pavadinimas

Aukštos įtampos elektros perdavimo linijos Kretinga–Benaičiai teritorijos planavimas ir poveikio aplinkai vertinimas, Kretingos raj., Lietuva

Darbo aprašymas

Investicinis projektas – aukštos įtampos 110 kV, 27 km ilgio elektros perdavimo linijos planavimas Kretingos rajone, kurios paskirtis – sumažinti esamų trasų apkrovimą.
Parengtas specialusis planas, siekiant parinkti optimalią 110 kV elektros perdavimo trasą. Nustatyti privatūs ir iš valstybės ar savivaldybės nuomojami žemės sklypai, patenkantys į elektros perdavimo linijos plėtros teritorijas. Parengta sprendinių poveikio vertinimo (SPV) ataskaita. Šioje ataskaitoje pateiktas techninių charakteristikų, technologinio proceso ir numatomų naudoti medžiagų aprašymas, nustatyta gamtinių išteklių reikmių ir žemės naudojimo tvarka. Atskleistas galimas būsimos ūkinės veiklos poveikis dirvožemiui, paviršiniams vandenims, žemei, kraštovaizdžiui, bei kitiems aplinkos elementams.

Užsakovas, projekto metai

AB „Lietuvos energija“, vykdomas

<< Atgal

© E-sprendimas: RZidea.lt