Vilniaus viešasis logistikos centro teritorijo planavimo paslaugos

Projekto pavadinimas

Vilniaus viešojo logistikos centro teritorijos specialiojo ir detaliojo planų parengimas, Vilnius, Lietuva

Darbo aprašymas

Parengti 406 ha teritorijos prie sklypo Eišiškių pl.100 specialusis ir detalusis planai Vilniaus viešojo logistikos centro statybai ir vėlesnei jo plėtrai bei šio objekto poveikio aplinkai vertinimas.
Atlikta detaliojo ir specialiojo plano esamos būklės analizė, parengta koncepcija ir sprendiniai. Nustatytos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos procedūros.
Numatyti trys planuojamos plėtros etapai ir laipsniškas teritorijos vystymas.
Specialiojo plano pirmojo etapo įgyvendinimui parengtas 114 ha detalusis Vaidotų geležinkelio stoties teritorijos planas bei 54 ha – teritorijos plėtrai. Detaliajame plane numatytos teritorijos konteinerių terminalui, administracijai, muitinei, konteinerių aptarnavimui, taip pat sandėliams bei želdynams.

Užsakovas, projekto metai

AB „Lietuvos geležinkeliai“, 2011

<< Atgal

© E-sprendimas: RZidea.lt