Vytauto Didžiojo gimnazijos rekonstrukcija Klaipėdoje

Projekto pavadinimas

Vytauto Didžiojo gimnazijos rekonstrukcija, Klaipėda, Lietuva

Darbo aprašymas

Atliktas Vytauto didžiojo gimnazijos pastato rekonstrukcijos techninis darbo projektas, pateikti paminklosaugos vertinimai bei restauracijos pasiūlymai. Projekte numatyta remontuoti fasadą. Pagal užduotį palėpės erdvėje įrengtos patalpos. Nuo šiol į pastatą savarankiškai galės patekti žmonės su negalia. Neįgaliesiems numatytos galimybės laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis.
Atnaujinta pasenusi vėdinimo sistema – mechaninis vėdinimas suprojektuotas pagal galiojančias normas. Keičiama šildymo sistema. Naujai projektuojamos šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio ir nuotakinės sistemos.

Užsakovas, projekto metai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 2007

<< Atgal

© E-sprendimas: RZidea.lt